Om oss

Logistics Landscapers arbetar med flöden av material, människor och information. Bolaget är baserat på möjligheterna med att använda ett flödesperspektiv på alla verksamheter, där frågan om när blir lika viktig som vad och hur efter att frågan om varför blivit besvarad.

Vi arbetar inom såväl offentlig sektor som med privata företag och ofta i nära samarbete med Universitet och högskolor.

Huvudsakligen arbetar vi med att:

Identifiera och lösa verksamhetskritiska frågor

Etablera och driva förändring

Bidra med second opinion, beslutsunderlag och löpande rådgivning

Vi har ett långsiktigt perspektiv på våra kundrelationer och verkar aktivt för att våra uppdragsgivare alltid ska uppleva ett tydligt mervärde.